Writer

PUBLICATIONS


Europa i musiken (Europe in Music) Stockholm 1996, Natur och Kultur (Vitterhetsakademiens skriftserie om Europa)

Född på Krigsstigen (Born on the War Path). Autobiography. Stockholm 1997, Atlantis

Rum Rörelse Tid (Space, Movement, Time) Stockholm 1999, Stockholm University, publication 1999:14 inst. for musicology

Pythagoras’ sträng. Essäer kring musikens gränser (Pythagoras’ String. Essays on the Limits of Music), Thales, Stockholm 2005

Rum, människa, musik, Atlantis 2009, 87 s. (plus CD-skiva med “Musik för Lau”). Kapitelrubriker: Intonation – Vilket rum? – Musik i rummet – Rummet i musik – Flytande rum – Tomrum – “…av uttryck buret rum – Utklingande – Litteratur

• Quid est tonus? Jacques Handschin, Der Toncharakter – och därutöver, Gidlunds 2009, 156 s. Kapitelrubriker: Vägen till tonen – Föregripet-förtydligat – Personen och verket – Historikern – Filosofen – Vad andra tänkt – Tonen och dess egenskaper – Ton, konsonans, proportion – Historiens ljus – Delen och helheten – Reception – Saken själv-tonen själv – Estetisk epilog – Deutsche Zusammenfassung – Litteraturreferenser

Tankebok: TEMA MUSIK (Book of Thoughts: Theme Music), Gidlunds 2011.

AEOLIAN HARP – An Essay Concerning the Nature of Tone (Peter Lang 2012).

Modernism, Modernitet, Musik. Atlantis 2013

Om det fula i musiken och andra essäer. Gidlunds 2013

Mitt liv är en roman som intresserar mig mycket. Hector Berlioz: musiken, människan, tiden. Gidlunds 2015

• Various articles and essays

“Note-combinations  and word-combinations are thoughts, in music and on music repectively. One is important as the other, on sonding, the other resounding.”

Gunnar Bucht

At the inauguration of the Nordic Music Days 1968, in the Stockholm Town Hall

Bucht reads from his book “Born on the War Path”, about Karl-Birger Blomdahl (in Swedish)

Gunnar Bucht Aeolian Harp
der toncharakter och darutöver
rum människa musik
Gunnar Bucht Tankebok: tema musik