Recensionsutdrag Pythagoras’ sträng

"Om detta musikens rum skriver tonsättaren Gunnar Bucht i en fascinerande essä."

Kerstin Vinterhed, Dagens Nyheter 19/6 2006

----------------------

Han är tonsättare, musikhistoriker och numera också musikfilosof, och det är en anledning till att det är så stimulerande att följa honom i hans reflektioner.

Den här boken väcker många tankar, och den är ett välkommet bidrag till det numera alltmer sällsynta offentliga samtalet om musik och musikens väsen och mening.

Christina Tobeck, Tontanken, Sveriges Radio P2, 30/11 2005, kl 19.30 – 20.00

----------------------

Med en vacker definition föreslår Bucht att musik är ”klingande rörligt av uttryck buret rum”.

Fängslande är också bokens avslutande essä om den gregorianska sångens ursprung.

Erik Bergquist i Svenska Dagbladet jan 2006

----------------------

…en utsökt tankeväckande bok…

Det är en typiskt bra bok att läsa i svag belysning när snöstormarna drar in.

Mikael Strömberg i Aftonbladet 20/1 2006

----------------------

…en undersökning av hur musiken tycks bilda ett rum genom vilket tiden flödar.

…självständig och exakt i sina musikaliska iakttagelser…

Erik Wallrup i Annex våren 2006, rec. bilaga till Axess nr 4, maj 2006

----------------------

I Pythagoras’ sträng tar…en synnerligen erfaren musiker och kompositör med klar blick för musikfilosofins grundfrågor och en bred orientering i aktuell musikfilosofisk/musikestetisk litteratur till orda.

Buchts essäsamling är mycket välskriven och vackert producerad, den spänner över många musikhistoriska frågeställningar och centrala musikfilosofiska problem. Författarens lärdom och beläsenhet, som är närvarande på varje sida, är aldrig störande eller påflugen…

Lars Olof Åhlberg i Nordisk Estetisk Tidsskrift nr 32, 2005

----------------------

Samtidigt är Buchts språk så smidigt, hans pålästhet och erfarenhet av de musikaliska områden han tar upp så pass påfallande, att det är lätt att bli engagerad och vilja gå i diskussion med författaren vid hans mer summariska nedslag.

Däremot finns det också avsnitt där just förmågan att sätta ord på upplevelsen av en given form av musik blir överrumplande stark; där uttryck av språklig skönhet glöder till då de kommer mycket nära att beskriva själva musikupplevelsen, snarare än omkringliggande omständigheter eller tekniska egenskaper.

Tomas Block i Svensk Tidsskrift för Musikforskning vol 88, 2006