Recent files to dowload and read:

"Mitt slut är min början och min början mitt slut" (in Swedish only, 10 pages) 191001

"Bergljot Krohn Bucht - ett liv" (in Swedish only, 13 pages) 191001

Form och formlöshet (190101)
Form och formlöshet (in Swedish only, 5 pages)

Ord och ton (190101)
Ord och ton - en annorlunda relation (in Swedish only, 14 pages)

Musik för en öde ö (190101)
Musik för en öde ö (in Swedish only, 23 pages)

Mellan ton och ljud – reflexioner kring Lars-Gunnar
Bodins musikfilosofi
(190101)
Mellan ton och ljud – reflexioner kring Lars-Gunnar Bodins musikfilosofi (in Swedish only, 6 pages)

Catalogue raisonné ou parcours confus
Gunnar Bucht's own commentaries on his works free to download as pdf files, in two parts (in Swedish only):

Del 1, kommenterad verkförteckning 1949-2005 (65 sidor)

Del 2, kommenterad verkförteckning 2007-2017 (19 sidor), reviderad version 190101

Världens tystnad
Världens tystnad före Bach - och hur den bryts (in Swedish only, 8 pages)