Recent files to download and read:

"Krigsstigar och solgläntor - en nittioplussares dagdrömmar förmedlade av Gunnar Bucht"
(in Swedish only, 25 pages) 210320

"Konst som kunskapsform" (in Swedish only, 15 pages) 210320

"Mitt slut är min början och min början mitt slut" (in Swedish only, 10 pages) 191001

"Bergljot Krohn Bucht - ett liv" (in Swedish only, 13 pages) 191001

Form och formlöshet (190101)
Form och formlöshet (in Swedish only, 5 pages)

Ord och ton (190101)
Ord och ton - en annorlunda relation (in Swedish only, 14 pages)

Musik för en öde ö (190101)
Musik för en öde ö (in Swedish only, 23 pages)

Mellan ton och ljud – reflexioner kring Lars-Gunnar
Bodins musikfilosofi
(190101)
Mellan ton och ljud – reflexioner kring Lars-Gunnar Bodins musikfilosofi (in Swedish only, 6 pages)

Catalogue raisonné ou parcours confus
Gunnar Bucht's own commentaries on his works free to download as pdf files, in two parts (in Swedish only):

Del 1, kommenterad verkförteckning 1949-2005 (65 sidor)

Del 2, kommenterad verkförteckning 2007-2017 (19 sidor), reviderad version 190101

Världens tystnad
Världens tystnad före Bach - och hur den bryts (in Swedish only, 8 pages)